Quy định Xóm
Xin các bạn bớt chút thời gian đọc
Tuyên ngôn và Quy định chung
của XÓM.

Các bạn lưu ý:
  • XÓM là sân chơi nhiếp ảnh
  • Tất cả các hành vi, phát ngôn không liên quan tới nhiếp ảnh, đều có thể được xem xét như những vi phạm quy định chung của XÓM và có thể bị xử lý tùy theo mức độ

Chúc các bạn chơi ảnh và thưởng thức ảnh thật vui!
Những bức vẽ đồ họa trông như ảnh chụp


Bằng những công cụ đồ họa trên máy tính, các nghệ sĩ đã tạo ra nhiều tác phẩm sống động và chi tiết như thật.

Trang CGTrader đã tổng hợp những bức vẽ mà họ cho là ấn tượng nhất:

CG-1-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Kuan Fu Sun.
CG-2-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Benjamin Brosdau.
CG-5-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Bertrand Benoit.

CG-6-jpg[1348063263].jpg

CG-7-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Meny Hilsenrad.

CG-14-jpg[1348063263].jpg

CG-15-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Marek Denko.
CG-16-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Marek Denko.
CG-18-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Riccardo Minervino.
CG-19-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Toni Bratincevic.
CG-20-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Grzegorz Wisniewski.
CG-40-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Olga Anufrieva.
CG-21-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Hernan Gonzalez.
CG-22-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Gustavo Grappo.
CG-23-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Gustavo Groppo.
CG-24-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Gerardo Gerard.
CG-25-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Xiaodong Li.
CG-26-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Tomas Kral.
CG-27-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Tomas Kral.
CG-28-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Denis Tolkishevsky.
CG-29-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Denis Tolkishevsky.
CG-30-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Jesus Selvera.

CG-17-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Andrey Zhelem.
CG-31-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Fandia.
CG-32-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Greg Petchkovsky.
CG-33-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Arkadiusz Rekita.
CG-34-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Alex Roman.
CG-35-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Francesc Camos.
CG-36-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Shd Denis.
CG-37-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Walid Layouni.
CG-38-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Monika Olizarowicz, Tomasz Wyszołmirski.
CG-39-jpg[1348063263].jpg
Tác giả: Jurai Talcik, Veronika Demovicova.


Nguồn:sohoa.vnexpress.net