Quy định Xóm Chợ
CHÚ Ý: Không UP bài thô thiển trong Xóm Chợ, thí dụ như copy và paste một nội dung lặp đi lặp lại, hoặc sử dụng những từ lặp chữ kiểu upppppppp!

VI PHẠM SẼ BỊ BAN NICK VĨNH VIỄN!

Xem chi tiết >>
fix 85mm1.2 (Closed)
Tỉnh/Thành phố: Toàn quốc
Hãng sản xuất: Canon

Mô tả: ống mình khẳng định chưa bóc nhé mỗi tội vỏ ngoài hơi xấu, cái này là 1 điểm trừ mất rồi

Độ mới: 95%
Giá: 20 000 000 USD
Số lượng: 1

Số điện thoại: 0961482188
Email: phuong381994@gmail.com
Hết hạn: 11.11.2018