Ảnh bộ
Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Chú Lục ở chùa Khmer
Tác giả: ducdenthui
Ở Châu Đốc - An Giang nói riêng và những khu vực có người Khmer sinh sống nói chung, các thanh thiếu niên Khmer từ 16 tuổi trở lên thường vào chùa Khmer một thời gian để tu tâm dưỡng tánh báo hiếu cho cha mẹ.

Tuy không có quy định tối đa nhưng thông thường thời gian tối thiểu khoảng 1 năm thì những người này được phép hoàn tục. Họ được gọi là chú Lục để phân biệt với các nhà sư là người xuất gia trọn đời. Một phong tục của người Khmer đến nay vẫn được tuân thủ là các gia đình người Khmer chỉ gả con gái cho những thanh niên Khmer nào đã từng là chú Lục.

Một ngày của các chú Lục bắt đầu bằng công việc quét dọn vệ sinh bên trong khuôn viên nhà chùa, học đạo lý nhà Phật, sau đó tùy nhà chùa phân công mà họ sẽ làm những việc lao động chân tay như xây mới hay sửa chữa các công trình nhỏ trong khuôn viên nhà chùa … Một số người khác sẽ đi khất thực một lần duy nhất trong ngày bắt đầu từ khoảng 10 giờ đến 11 giờ để chuẩn bị thực phẩm cả ngày cho mọi người. Các chú Lục này thực ra không đi đâu xa hoặc nhận thức ăn từ người lạ, họ chỉ quay về nhà của mình và chòm xóm Khmer xung quanh để khất thực. Người Khmer theo phái Nam Tông Tiểu Thừa do đó các chú Lục nhận tất cả các loại thực phẩm không phân biệt thức chay hay mặn (chủ yếu là thức ăn mặn).

Thời gian rỗi trong ngày các chú Lục tự do sinh hoạt họ có thể đọc thêm sách kinh Phật, trò chuyện thư giãn,tắm giặt….
Ảnh bộ
Tác giả: James Duong
Số lượng hình: 20
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 9
Tác giả: hienxam2002
Số lượng hình: 8
Tác giả: tvuhn
Số lượng hình: 9
Tác giả: mark_shelbygt
Số lượng hình: 18
Tác giả: Antoniblue
Số lượng hình: 15
Tác giả: tpham
Số lượng hình: 7
Tác giả: nadungx
Số lượng hình: 10
Tác giả: Nguyễn Bolero
Số lượng hình: 6
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 13
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 13
Tác giả: tpham
Số lượng hình: 8
Tác giả: BILL
Số lượng hình: 17
Tác giả: mrjuly
Số lượng hình: 5
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 15
Tác giả: anhtuan85
Số lượng hình: 16
Tác giả: mrjuly
Số lượng hình: 10
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 6
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 7
Tác giả: :::TiểuKa:::
Số lượng hình: 6