Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Thợ làm than tổ ong ở khu vực cảng Hà Nội
Tác giả: Nason
Xung quanh khu vực cảng Hà Nội có rất nhiều xưởng sản xuất than tổ ong. Lao động ở đây hầu hết là từ các vùng nông thôn Bắc Bộ. Thợ đóng than chính mỗi ngày cũng kiếm được từ 60-100 ngàn theo khối lượng công việc, những ngươì phụ nữ và ngươì lớn tuổi làm công việc đi giao than đến tận các hộ tiêu dùng, được trả 30-40 ngàn/ngày. Nhiều ngươì mang cả gia đình, con cái lên theo, cùng sinh sống bằng nghề làm than. Công việc này dù nặng nhọc, ô nhiễm nhưng so với lao động nông nghiệp vẫn còn có thu nhập hơn và ổn định hơn. Ngày càng có nhiều ngươì ở nông thôn đổ ra các đô thị lớn để làm việc, họ góp phần vào sự gia tăng dân số cơ học của các đô thị này kéo theo nhiều vấn đề về dân cư, môi sinh, xã hội mà chính quyền của các đô thị lớn đang phải đối mặt trong quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ hiện nay.
Ảnh bộ
Tác giả: SonTT
Số lượng hình: 7