Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam
Tác giả: dukutu
Được tới Hạ Long nhiều, tôi có nhiều dịp để đưa phong cảnh của vịnh Hạ Long vào trong ống kính máy ảnh của mình. Sau n lần tới và m lần chụp, tôi có trong tay hiện nay một bộ ảnh Hạ Long khá phong phú. Hôm nay tôi xin post một phần trong bộ ảnh Hạ Long của mình.
Ảnh bộ
Tác giả: SonTT
Số lượng hình: 7