Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Chợ hoa đêm Hà nội
Tác giả: BILL
Chợ hoa đêm Hà nội thường bắt đầu họp từ 3h sáng, nhưng những ngày cuối năm chợ bắt đầu họp từ 11h đêm tới sáng sớm . Chợ nằm tại đường Âu cơ phường Nhật tân - Tây hồ . Tại đây được tập kết hoa từ các vùng hoa nổi tiếng Đà lạt - Vĩnh phúc- Hải phòng - Tây tựu - Ngọc hà và hoa nhập ngoại .
Ảnh bộ
Tác giả: Nice
Số lượng hình: 16
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 1
Tác giả: cohetngu
Số lượng hình: 9
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 7
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 8
Tác giả: nguyenanhnt
Số lượng hình: 3
Tác giả: adegsm
Số lượng hình: 5
Tác giả: haikeu
Số lượng hình: 1
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 7
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 8
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 9
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 6
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 6
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 12
Tác giả: txminh
Số lượng hình: 10
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 6
Tác giả: N80
Số lượng hình: 9
Tác giả: nhimphich
Số lượng hình: 14
Tác giả: coong
Số lượng hình: 15
Tác giả: minhchau2005
Số lượng hình: 12