Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Hà Nội, Hà Nội...
Tác giả: hieubn
Trang sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tất nhiên Trang có một tình yêu sâu sắc với Hà Nội như bao người con gái Hà Thành khác. Một lần, Trang để stt: " Thích chụp ảnh áo dàiiiiii" và tôi nhảy vào: " Thì đi ! " , đó là lý do ra đời bộ ảnh này. Với Trang đó là những khoảnh khắc lưu giữ lại tuổi 25 đằm thắm nhưng tràn đầy sức sống. Với tôi, đó là một chút kỉ niệm và một Hà Nội Cũ trước thời điểm chuyển mình thành một Hà Nội mới rông lớn hơn rất nhiều lần.
Photo: hieubn, alex
Model: Nhọ
Retouch: hieubn
Ảnh bộ
Tác giả: Nice
Số lượng hình: 16
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 1
Tác giả: cohetngu
Số lượng hình: 9
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 7
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 8
Tác giả: nguyenanhnt
Số lượng hình: 3
Tác giả: adegsm
Số lượng hình: 5
Tác giả: haikeu
Số lượng hình: 1
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 7
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 8
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 9
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 6
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 6
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 12
Tác giả: txminh
Số lượng hình: 10
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 6
Tác giả: N80
Số lượng hình: 9
Tác giả: nhimphich
Số lượng hình: 14
Tác giả: coong
Số lượng hình: 15
Tác giả: minhchau2005
Số lượng hình: 12